Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Η πρόταση του συντονιστικού των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών όπως θα κατατεθεί σήμερα 12 Οκτ. 2011 , στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.