ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συμπλήρωση και αναδιάρθρωση Δ.Σ. Συνδέσμου.

Στην Αθήνα σήμερα Τρίτη 18 Δεκ. 2012 συνήλθε στα γραφεία επι της οδού Ρηγίλλης , αριθμ. 1 (ΛΑΕΔ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξεως 1980.
 Τις θέσεις των παραιτηθέντων Προέδρου Γρίσπου Θεμιστοκλή , ταμία Πραβή Μιχαήλ και  υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων Παναγόπουλου Γεωργίου καταλαμβάνουν τα κατά σειρά αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τζήμας Λεωνίδας , Κόκλας Βασίλειος και Μπαλωματίνης Βασίλειος ώστε το Δ.Σ. του Συνδέσμου είναι πλήρες.

Ακολούθησε ψηφοφορία από τα παριστάμενα μέλη και αποφασίσθηκε ομόφωνα η συγκρότηση του παρακάτω συμβουλίου:

1. Ροζής Βασίλειος                          Πρόεδρος
2. Μπελεγράτης Σπυρίδων               Αντιπρόεδρος
3. Μπαλάσης Αθανάσιος                  Γεν. Γραμματέας
4. Δερμεντζόγλου Ευστάθιος           Ταμίας
5. Κόκλας Βασίλειος                        Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων
6. Τζήμας Λεωνίδας                        Μέλος
7. Μπαλωματίνης Βασίλειος             Μέλος

Για τη σύνθεση του παρακάτω Δ.Σ. λήφθηκαν υπόψη :
α. Η ανάγκη συνέχισης του βίου του Συνδέσμου.
β. Η μόνιμη διαμονή της πλειοψηφίας των μελών του νέου Δ.Σ. σε σχέση με τους διαμένοντες στη Β. Ελλάδα , γεγονός που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη τη φυσική παρουσία των και
γ. Η ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μελών για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου που αποτελούν πλειοψηφία.
Τιμητικά για να εκπροσωπηθεί και η περιφέρεια τα καθήκοντα του υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων ανατέθηκαν στον συμμαθητή Κόκλα Βασίλειο.
Για την αποφυγή δυσλειτουργίας του νέου Δ.Σ. αποφασίσθηκε να γίνει χρήση του άρθρου 17 παρ. 4 του Καταστατικού και να ανατεθούν καθήκοντα υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων για την περιοχή των Αθηνών στο ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Τσακαλώτο Γεώργιο.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ

Στις 24-09-2011 ημέρα  Σάβατο και ώρα 14:00 συνήλθε στα γραφεία επί της οδού Ρηγίλλης, αριθμ. 1  (ΛΑΕΔ) μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου  Γρίσπου Θεμιστοκλή  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές του Συνδεσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξης 1980 , με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».
 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει πλέον την ακόλουθη σύνθεση :

  1. Πρόεδρος                                          :   Γρίσπος Θεμιστοκλής
  2. Αντιπρόεδρος                                   :   Ροζής Βασίλειος
  3. Γενικός Γραμματέας                        :   Μπαλάσης Αθανάσιος
  4. Ταμίας                                                :   Πραβής Μιχαήλ
  5. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  :  Παναγόπουλος Γεώργιος
  6. Μέλος                                                 :  Δερμετντζόγλου Ευστάθιος
  7. Μέλος                                                 :  Μπελεγράτης Σπυρίδων
         Αναπληρωματικά μέλη                       : Τζίμας Λεωνίδας
                                                                         Μπαλωματίνης Βασίλειος
                                                                         Κόκλας Βασίλειος
  
                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

                  Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

                 Θ. Γρίσπος                                                    Α. Μπαλάσης