Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) – Αρχαιρεσίες του ΣΑΑΣΣΕ80 της 2 Απριλίου 2015.

                                     
                        ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΣΕ
ΤΑΞΗΣ 1980   (ΣΑΑ/ΣΣΕ80)
                    Ρηγίλλης  1 – Αθήνα , ΤΚ 106 75, Τηλ & Fax : 2108982189
E-mail: saasse80@gmail.com  και Blog: www.saasse80.blogspot.com

                                                                                             Αθήνα,  2 Μαρ.. 2015

                                ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

            Αγαπητέ Συμμαθητή /  Μέλος

           Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου , συγκαλείται ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)- Αρχαιρεσίες των Μελών του, στη  Λέσχη  Αξιωματικών  Ενόπλων  Δυνάμεων (ΛΑΕΔ),  άνω αίθουσα συνεδρίων,  την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015   και ώρα 10:00 π.μ.(αγνοείστε το,  γιατί  λόγω μη απαρτίας θα επαναληφθεί).

            Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΕΔ, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015  και ώρα 10:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: