Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) – Αρχαιρεσίες του ΣΑΑΣΣΕ80 της 2 Απριλίου 2015.

                                     
                        ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΣΕ
ΤΑΞΗΣ 1980   (ΣΑΑ/ΣΣΕ80)
                    Ρηγίλλης  1 – Αθήνα , ΤΚ 106 75, Τηλ & Fax : 2108982189
E-mail: saasse80@gmail.com  και Blog: www.saasse80.blogspot.com

                                                                                             Αθήνα,  2 Μαρ.. 2015

                                ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

            Αγαπητέ Συμμαθητή /  Μέλος

           Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου , συγκαλείται ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)- Αρχαιρεσίες των Μελών του, στη  Λέσχη  Αξιωματικών  Ενόπλων  Δυνάμεων (ΛΑΕΔ),  άνω αίθουσα συνεδρίων,  την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015   και ώρα 10:00 π.μ.(αγνοείστε το,  γιατί  λόγω μη απαρτίας θα επαναληφθεί).

            Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΕΔ, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015  και ώρα 10:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


              α.  Απολογισμός – Πεπραγμένα του ΔΣ για το έτος που πέρασε, και του έτους 2013.
               β.  Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Απαλλαγή του Δ.Σ. από ευθύνη προηγούμενου έτους, και του έτους 2013.
              γ.  Προτάσεις-Προγραμματισμός δραστηριοτήτων έτους 2015.
              δ.  Προϋπολογισμός του έτους και
            ε.  Τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
            Το  πρόγραμμα της Πέμπτης 2 Απριλίου 2015 θα περιλαμβάνει υποδοχή, νέες εγγραφές,,  γενική συνέλευση – αρχαιρεσίες,  καφέ και λοιπά σχετικά εδέσματα.

Όποιος δεν έλθει στη Γ.Σ. μπορεί να καταθέσει τη συνδρομή του στη Τράπεζα Eurobank(αριθμός λογαριασμού:  0026.0013.87.0103572934) Παρακαλούμε για τη σχετική  ενημέρωση του ταμία Δερμεντζόγλου Ευστάθιο τηλ. 6973230942  ή  μελών του Δ.Σ.  
           Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο με όλα τα ονόματα των υποψηφίων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ΣΣΕ 1980 στις 28 Μαρτίου 2015.

Προ της ενάρξεως, θα δοθεί η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών και θα εισπραχθούν οι προβλεπόμενες εισφορές 15 ευρώ για κάθε νέα εγγραφή (10 εγγραφή και 5 συνδρομή έτους 2015), και 5 ευρώ ως ετησία συνδρομή έτους 2015 των ήδη εγγεγραμμένων μελών.
Για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει ή να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος για το τρέχον έτος.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως ( είναι αποδεκτή η αποστολή και με e-mail ) στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. μέχρι πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών (27 Μαρ. 2015) . Επιτρέπεται η ψηφοφορία από αντιπρόσωπο,  εφόσον έχει χορηγηθεί έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής σε μέλος του συνδέσμου . Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι τρείς (3) απόντες . Επιτρέπεται επίσης η ψηφοφορία με αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail)  με ψηφοδέλτιο που θα σταλεί  με μήνυμα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του συνδέσμου saasse80@gmail.com κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών (Πέμπτη 2 Απρ 2015 και από ώρα 10:00 έως 12:00).
 Για λοιπές λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο Ροζή Βασίλειο, τηλ. 2106917056, κιν.6945583856 , e-mail  rozisvasilis@yahoo.com, ή τον γ.γ. Μπαλάση Αθανάσιο , τηλ. 210- 5781243, κιν. 6932-182978,  e-mail. athbal58@hotmail.com ή τον ταμία Ευστάθιο Δερμεντζόγλου τηλ. 2106137522, κιν.6973230942, e-mail. staderme@gmail.com
Καλούμε όλους τους συμμαθητές της ΣΣΕ 1980 να δηλώσουν "παρών" σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή του Συνδέσμου.
Καλούμε επίσης τους συμμαθητές που επιθυμούν να προσφέρουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια, να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Οι απόστρατοι συμμαθητές μπορούν να κάνουν το χρόνο τους πολύ πιο δημιουργικό στο πλαίσιο λειτουργίας του Συνδέσμου μας, οι δε, ακμαιότατες ακόμα, ικανότητές μας μπορούν να προσφέρουν στο Σύνδεσμο μία λαμπρή κοινωνική πορεία, καθώς και μέσα από το Σύνδεσμο να ωφεληθούμε όλοι μας και ίσως ακόμα περισσότερο τα παιδιά μας.
Όλοι έχουμε ανάγκη όλους. Κανείς μας δεν περισσεύει.
Ο Γ. ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                      ΡΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ