Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από τις αρχαιρεσίες της 24ης Σεπτεμβρίου  2011

Μέλη του συνδέσμου

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Στις 24-09-2011 ημέρα  Σάβατο και ώρα 14:00 συνήλθε στα γραφεία επί της οδού Ρηγίλλης, αριθμ. 1  (ΛΑΕΔ) μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου  Γρίσπου Θεμιστοκλή  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές του Συνδεσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξης 1980 , με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών της 24ης Σεπτεμβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ    : 39
ΕΓΚΥΡΑ             : 39
ΛΕΥΚΑ               :  0
ΑΚΥΡΑ               :  0ΕΛΑΒΑΝ :