Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Στις 24-09-2011 ημέρα  Σάβατο και ώρα 14:00 συνήλθε στα γραφεία επί της οδού Ρηγίλλης, αριθμ. 1  (ΛΑΕΔ) μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου  Γρίσπου Θεμιστοκλή  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές του Συνδεσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξης 1980 , με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».

2. Μετά από διαπίστωση της απαρτίας ο Γρίσπος Θεμιστοκλής  πήρε το λόγο και αφού χαιρέτησε τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, διάβασε τις αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ., όπως ορίζονται στο καταστατικό, ζητώντας από αυτά να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων  και του Ταμία. Ακολούθησε ένας εποικοδομητικός διάλογος, και συναποφασίζοντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέδειξαν  τα παρακάτω στελέχη:

  1. Πρόεδρος                                         :   Γρίσπος Θεμιστοκλής
  2. Αντιπρόεδρος                                  :   Ροζής Βασίλειος
  3. Γενικός Γραμματέας                       :   Μπαλάσης Αθανάσιος
  4. Ταμίας                                             :   Πραβής Μιχαήλ
  5. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  :  Παναγόπουλος Γεώργιος
  6. Μέλος                                               :  Δερμετντζόγλου Ευστάθιος
  7. Μέλος                                               :  Μπελεγράτης Σπυρίδων
   Κατόπιν των ανωτέρω και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.