Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από τις αρχαιρεσίες της 24ης Σεπτεμβρίου  2011

Μέλη του συνδέσμου


Μέλη του συνδέσμου


Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή


Μέλη του συνδέσμου


Εφορευτική Επιτροπή