ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.___
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 26ΗΣ ΔΕΚ. 2013

Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη 26 Δεκ. 2013 συνήλθε τηλεφωνικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξεως 1980.

Παρόντες ήταν οι :
1.      Βασίλειος Ροζής                               Πρόεδρος
2.      Σπυρίδων Μπελεγράτης                Αντιπρόεδρος
3.      Αθανάσιος Μπαλάσης                    Γεν. Γραμματέας
5.      Δερμεντζόγλου Ευστάθιος            Ταμίας
4.      Λεωνίδας Τζίμας                              Μέλος
              

Το ΔΣ κατά τη συνεδρίασή του ασχολήθηκε με το θεμα: Θανάτου του Θεόδωρου Ραφαηλίδη της τάξεως ΣΣΕ 1980.

Απόφαση
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε ότι ως Σύνδεσμος θα πρέπει να τον τιμήσουμε με τον ακόλουθο τρόπο:
1.        Ορισμός ενός εκπροσώπου του Συνδέσμου για την κηδεία, κατά προτίμηση από  μέλη τα οποία διαμένουν στην Αλεξανδρούπολη ή ευρύτερη περιοχή Θράκης   (Στεφανίδης, Βοτάνης, Πιστόλας, Αραμπατζής κλπ) ο οποίος  να εκφωνήσει και επικήδειο.
2.          Άμεση έκδοση έκτακτου ψηφίσματος ως ΔΣ 
3.   Αποστολή στεφάνου για την κηδεία του εν λόγω, θανόντος συμμαθητού
4.     Κατάθεση χρημάτων από το ταμείο του Συνδέσμου για κάποιο σκοπό, που θα αναφέρεται στο ψήφισμα σε περίπτωση που η οικογένεια δεν επιθυμεί στεφάνι.
5.         Ανάρτηση της αγγελίας θανάτου στη σελίδα του Συνδέσμου 
6.         Επειδή ο πρόεδρος Β. Ροζής βρίσκεται εκτός Αθηνών και δεν έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας ο συντονισμός ανατίθεται στον Σπύρο Μπελεγράτη.

Το παρόν τέθηκε σε τηλεφωνική ψηφοφορία και ψηφίστηκε στο σύνολό του


                                                   Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                  Βασίλειος Ροζής
Τα μέλη                                          Σπύρος Μπελεγράτης
                                                         Ευστάθιος Δερμεντζόγλου
                                                          Λεωνίδας Τζίμας
                                                         Αθανάσιος Μπαλάσης
                                                          Βασίλειος Κόκλας
                                            Βασίλειος Μπαλωματίνης


ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ._3__
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 18ΗΣ ΔΕΚ. 2012

Στην Αθήνα σήμερα Τρίτη 18 Δεκ. 2012 συνήλθε στα γραφεία επι της οδού Ρηγίλλης , αριθμ. 1 (ΛΑΕΔ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξεως 1980.

Παρόντες ήταν οι :
1. Βασίλειος Ροζής                                         Αντιπρόεδρος
2. Αθανάσιος Μπαλάσης                                 Γεν. Γραμματέας
3. Μιχαήλ Πραβής                                           Ταμίας
4. Δερμεντζόγλου Ευστάθιος και
5. Σπυρίδων Μπελεγράτης                              Μέλη

Το ΔΣ κατά τη συνεδρίασή του ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1Ο

Αποδοχή παραιτήσεων του Προέδρου Γρίσπου Θεμιστοκλή , του ταμία Πραβή Μιχαήλ και του υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων Παναγόπουλου Γεωργίου.

Απόφαση
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις των ανωτέρω για τους λόγους που είχαν διατυπωθεί ή εκφράσθηκαν από τους παρόντες ή τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά και κατά τη διάρκεια την συνεδρίασης από τους παρόντες.

ΘΕΜΑ 2Ο

Συμπλήρωση και αναδιάρθρωση Δ.Σ. Συνδέσμου.

Απόφαση
Τις θέσεις των παραιτηθέντων καταλαμβάνουν τα κατά σειρά αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τζήμας Λεωνίδας , Κόκλας Βασίλειος και Μπαλωματίνης Βασίλειος ώστε το Δ.Σ. του Συνδέσμου είναι πλήρες.
Ακολούθησε ψηφοφορία από τα παριστάμενα μέλη και αποφασίσθηκε ομόφωνα η συγκρότηση του παρακάτω συμβουλίου:

1. Ροζής Βασίλειος                          Πρόεδρος
2. Μπελεγράτης Σπυρίδων               Αντιπρόεδρος
3. Μπαλάσης Αθανάσιος                  Γεν. Γραμματέας
4. Δερμεντζόγλου Ευστάθιος           Ταμίας
5. Κόκλας Βασίλειος                         Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων
6. Τζήμας Λεωνίδας                        Μέλος
7. Μπαλωματίνης Βασίλειος             Μέλος

Για τη σύνθεση του παρακάτω Δ.Σ. λήφθηκαν υπόψη :
α. Η ανάγκη συνέχισης του βίου του Συνδέσμου.
β. Η μόνιμη διαμονή της πλειοψηφίας των μελών του νέου Δ.Σ. σε σχέση με τους διαμένοντες στη Β. Ελλάδα , γεγονός που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη τη φυσική παρουσία των και
γ. Η ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μελών για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου που αποτελούν πλειοψηφία.
Τιμητικά για να εκπροσωπηθεί και η περιφέρεια τα καθήκοντα του υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων ανατέθηκαν στον συμμαθητή Κόκλα Βασίλειο.
Για την αποφυγή δυσλειτουργίας του νέου Δ.Σ. αποφασίσθηκε να γίνει χρήση του άρθρου 17 παρ. 4 του Καταστατικού και να ανατεθούν καθήκοντα υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων για την περιοχή των Αθηνών στο ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Τσακαλώτο Γεώργιο.

ΘΕΜΑ 3ο

Μείωση του εφ’ άπαξ καταβαλλομένου ποσού εγγραφής νέων μελών και της ετήσιας συνδρομής.

Απόφαση
Λόγω της οικονομικής συγκυρίας , αποφασίσθηκε η μείωση κατά 50% του αρχικού εφ’ άπαξ καταβαλλομένου ποσού εγγραφής νέων μελών όπως και της ετήσιας συνδρομής που πλέον από 20 € και 10 €   σε 10 € και 5 € αντίστοιχα. Τα ανωτέρω θα τεθούν προς έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 στην τακτική Γενική Συνέλευση απολογισμού έτους 2012.

ΘΕΜΑ 4ο

Χοροεσπερίδα και κοπή πίτας για το νέο έτος.

Απόφαση
Αποφασίσθηκαν τα παρακάτω :
α. Τέλεση χοροεσπερίδας στη διάρκεια της οποίας θα γίνει και η κοπή της βασιλόπιτας στη ΛΑΕΔ την 31η Ιαν. 2013 όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν , πέραν των μελών του Συνδέσμου , όλοι οι συμμαθητές ε.ε. και ε.α. μετά συζύγων και τέκνων. Λεπτομέρειες και ανάθεση καθηκόντων θα καθορισθούν στις αμέσως προσεχείς ημέρες σε συνεδρίαση του νέου ΔΣ.
β. Τέλεση αντίστοιχης εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη όπου θα παραστεί το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου , σε χρόνο που θα ανακοινωθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Κόκλα Βασίλειο. 

ΘΕΜΑ 5ο

Αποστολή ευχών

Απόφαση
α. Η αποστολή ευχών στις οικογένειες των εκλιπόντων συμμαθητών.
β. Η αποστολή ευχών ηλεκτρονικά σε όσους συμμαθητές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι γνωστές οι ηλεκτρονικές δνσεις τους.
γ. Αποστολή ευχών ταχυδρομικά σε όσους συμμαθητές δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι γνωστές οι δνσεις τους.
δ. Υπεύθυνος για τα ανωτέρω ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Αθηνών με τη συμπαράσταση του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί ολόθερμα τους φίλους και συμμαθητές που συμμετείχαν στο προηγούμενο ΔΣ και κυρίως το προηγούμενο πρόεδρο συμμαθητή Θέμη Γρίσπο για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές του για τη δημιουργία και την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου.

                                                   Το Διοικητικό Συμβούλιο

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 2    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 ης  Νοε. 2011
              Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη  10 Νοε. 2011  συνήλθε στα γραφεία επί της οδού Ρηγίλλης, αριθ. 1  (ΛΑΕΔ)  το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξης 1980. Παρόντες ήταν οι  Θεμιστοκλής Γρίσπος (Πρόεδρος), Βασίλειος Ροζής (Αντιπρόεδρος), Αθανάσιος Μπαλάσης (Γεν.Γραμματέας), Μιχαήλ Πραβής (Ταμίας) , Γεώργιος Παναγόπουλος (Υπευθ. Δημοσ. Σχέσεων)  και Σπυρίδων Μπελεγράτης (Μέλος).
 Το ΔΣ κατά τη συνεδρίασή του ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1o
Απολογισμός Επετειακών Εκδηλώσεων 1ης και 2ας Οκτ. 2011.
Απόφαση

1.     Να επαναληφθεί παρόμοια εκδήλωση σε άλλη πόλη της Ελλάδας κατά το επόμενο έτος,  σε συνδυασμό με πραγματοποίηση  εκδρομής.
2.    Να διενεργείται τηλεφωνική προσέγγιση των συμμαθητών, για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σε παρόμοιες εκδηλώσεις, ειδικά εκείνων, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αυτό θα υλοποιείται με καταμερισμό των τηλεφωνικών αριθμών, στα μέλη του ΔΣ , τα οποία θα ενημερώνουν τηλεφωνικά τους συμμαθητές για τις τυχόν εκδηλώσεις.
3.     Το ποσό της υπέρβασης των εξόδων της εκδήλωσης κατά 75 €, να καταχωρηθεί σε βάρος των εσόδων του συνδέσμου, και να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να αποφευχθεί παρόμοιο γεγονός , σε ανάλογες μελλοντικές εκδηλώσεις.
ΘΕΜΑ 2ο
Καθορισμός Ενεργειών Για Λειτουργία Του Συνδέσμου (Έκδοση ΑΦΜ/Πρόεδρος,  Προμήθεια Βιβλίων,  Αρχείο Μελών/Γραμματέας).
Απόφαση
Ο Πρόεδρος του ΔΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ΑΦΜ. Η έδρα του συνδέσμου παραμένει στην ΛΑΕΔ. Να ζητηθεί έγγραφο από τον Δντή της ΛΑΕΔ που να αναφέρει  ότι οι συνεδριάσεις του συνδέσμου διεξάγονται στον χώρο της ΛΑΕΔ έναντι μηδενικού ενοικίου. Να κατασκευαστούν δύο (2) σφραγίδες  του συνδέσμου σε βάρος των εσόδων αυτού.
ΘΕΜΑ 3ο

Τήρηση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση
                  Η τήρηση των πρακτικών να γίνεται με μέριμνα του γραμματέα κ. Αθανασίου Μπαλάση, σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και σε τυπωμένες σελίδες Α4 , με τις πρωτότυπες υπογραφές, οι οποίες  θα φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο με έλασμα και θα καταχωρούνται στο οικείο φύλλο καταχώρησης εγγράφων.
ΘΕΜΑ 4ο

Τήρηση Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Απόφαση
 Η τήρηση των πρακτικών να γίνεται με μέριμνα του εκάστοτε οριζόμενου γραμματέα της ΓΣ και του  γραμματέα κ. Αθανασίου Μπαλάση, σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και σε τυπωμένες σελίδες Α4 , με τις πρωτότυπες υπογραφές, οι οποίες  θα φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο με έλασμα και θα καταχωρούνται στο οικείο φύλλο καταχώρησης εγγράφων.
ΘΕΜΑ 5ο
Ανάγκη Δημιουργίας Ιστοσελίδας
Απόφαση
Επί του παρόντος δεν απαιτείται η δημιουργία ιδιαίτερης ιστοσελίδας του συνδέσμου. Οι ανάγκες καλύπτονται από το υπάρχον BLOG.
Το θέμα θα ξανασυζητηθεί αν προκύψουν νέες ανάγκες.
Να εξετασθεί η περίπτωση περαιτέρω βελτίωσης του BLOG  και η δημιουργία «σελίδων» στις οποίες θα έχουν πρόσβαση μόνο οι συμμαθητές της τάξης με την χρήση κωδικής λέξης ή αριθμού.
ΘΕΜΑ 6ο
Καθορισμός Αρμοδίου Για Παρακολούθηση Και Ανανέωση Της Ιστοσελίδας.
Απόφαση
Να τηρείται το Blog όπως  μέχρι σήμερα και να εμπλουτιστεί με φωτογραφίες τόσο από το χρονικό διάστημα της φοίτησης στην ΣΣΕ όσο και από τις τρέχουσες δραστηριότητες - εκδηλώσεις.
ΘΕΜΑ 7ο
Ποσό Εγγραφής Μελών
Απόφαση
                 Να γίνει εισήγηση στην επόμενη  Γενική Συνέλευση για την μείωση του ποσού της εγγραφής στα 10 €, για όλα τα νέα μέλη.
ΘΕΜΑ 8ο
Ενημέρωση για Εγγραφή Νέων Μελών στο Σύνδεσμο Αποφοίτων ΣΣΕ 1980.
Απόφαση
Αποφασίστηκε η διεύρυνση της προσπάθειας για πληρέστερη ενημέρωση όσων συμμαθητών δεν είναι μέλη του συνδέσμου, ώστε να εξασφαλιστεί αρχικά η εγγραφή - συμμετοχή  της μεγαλύτερης δυνατής πλειοψηφίας και με απώτερο σκοπό το σύνολο της τάξης μας. Η υλοποίηση θα γίνει με αποστολή επιστολής, την περίοδο των Χριστουγέννων, η οποία θα συνοδεύεται με τα στοιχεία επικοινωνίας και τα λοιπά θέματα κύρια ενδιαφέροντος του συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου εγγραφής σε αυτόν Να εξεταστεί αν η αποστολή των επιστολών  θα γίνει με προπληρωμένο φάκελο των Ελληνικών Ταχυδρομείων  (μείωση κόστους).
ΘΕΜΑ 9ο
Καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής 2011-2012
Απόφαση
Αποφασίστηκε η ενημέρωση των μελών για καταβολή της συνδρομής τους για την περίοδο 2011-2012
ΘΕΜΑ 10ο
Γενική Συνέλευση και Κοπή της Βασιλόπιτας
Απόφαση
                  Η ετήσια Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί στη ΛΑΕΔ το Σάββατο 04 Φεβ 2012 , ώρα  10:00 και η κοπή της Βασιλόπιτας την ίδια μέρα στις 11:00.
ΘΕΜΑ 11ο

Προτάσεις Για Μελλοντικές Δραστηριότητες

Προτάθηκε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις - εκδρομές καθώς και συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις ιστορικού περιεχομένου σε διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδος, τόσον του Διοικητικού Συμβουλίου, όσον και του συνόλου των μελών του Συνδέσμου.
Απόφαση
Αποφασίσθηκε να γίνει η εισήγηση του θέματος στην επόμενη Γενική Συνέλευση

                            Ο                                                                    Ο        
                   Πρόεδρος                                                 Γενικός Γραμματέας        Θεμιστοκλής Γρίσπος                                      Αθανάσιος Μπαλάσης