Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

ΕΑΑΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Σήμερα 20 Ιουλίου 2011 , και μετά από πρόσκληση του προέδρου ΔΣ / ΕΑΑΣ  Αντγου ε.α Παντελή Μαυροδόπουλου  , μέλη της προσωρινής Διοικούσας επιτροπής του ΣΑΑΣΣΕ80, παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΑΣ με σκοπό την  ενημέρωση επί των εξελίξεων σε θέματα όπως ΜΤΣ , ΕΚΟΕΜΣ κλπ , την ανταλλαγή απόψεων και τον καθορισμό ενιαίας γραμμής στις μελλοντικές κινήσεις.