Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

ΕΑΑΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Σήμερα 20 Ιουλίου 2011 , και μετά από πρόσκληση του προέδρου ΔΣ / ΕΑΑΣ  Αντγου ε.α Παντελή Μαυροδόπουλου  , μέλη της προσωρινής Διοικούσας επιτροπής του ΣΑΑΣΣΕ80, παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΑΣ με σκοπό την  ενημέρωση επί των εξελίξεων σε θέματα όπως ΜΤΣ , ΕΚΟΕΜΣ κλπ , την ανταλλαγή απόψεων και τον καθορισμό ενιαίας γραμμής στις μελλοντικές κινήσεις.
Έγινε από τον πρόεδρο του ΔΣ ένας σύντομος απολογισμός των μέχρι σήμερα πεπραγμένων της ΕΑΑΣ και τον λόγο έλαβε , ο προσκεκλημμένος της ΕΑΑΣ,  πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΣ Υπτγος ε.α. Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος , ο οποίος  μεταξύ των άλλων :

Επανέλαβε για μια ακόμη φορά την οικονομική κατάσταση του ταμείου ( χρέος 350 εκ. €, από τα οποία 170 εκ.€ αφορούν τις υποχρεώσεις προς ικανοποίηση των ΒΕΑ και 150 εκ. € οφειλή προς το δημόσιο).

Ανέφερε την προσπάθεια που συνεχίζει να καταβάλει ώστε με ένα πρόγραμμα 18 σημείων να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του ταμείου ( έχει επιχειρήσει από τον Οκτ. 2010 να το περάσει από το ΔΣ / ΜΤΣ 3 φορές και έχει απορριφθεί).

Εκτιμά ότι το ΜΤΣ θα γίνει  επικουρικό  ταμείο  ώστε με αυτό τον τρόπο να εξασφαλιστεί η εργοδοτική εισφορά του δημοσίου  που θα δώσει τη δυνατότητα στο ταμείο να ανασάνει οικονομικά και να καλύψει σε εύλογο χρονικό διάστημα τα χρέη  και τις υποχρώσεις του.

Επιπρόσθετα η ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων είναι θέμα  που εκτιμάται ότι έχει δρομολογηθεί.