Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Επίσκεψη στο Γ΄ΣΣ/NDC-GR

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 μέλη του ΣΑΑΣΣΕ80 ( κ.κ. Σιββάς και Ρήγας) επισκέφθηκαν στο γραφείο του τον συμμαθητή / Υποδιοικητή του Γ΄ΣΣ/NDC-GR  Υποστράτηγο Νικόλαο Ταμουρίδη .

 

Ακολουθεί φωτογραφία