Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του ΣΑΑΣΣΕ80 της 04 Φεβ.2012

                                       ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΣΕ
ΤΑΞΗΣ 1980   (ΣΑΑ/ΣΣΕ80)
                    Ρηγίλλης  1 – Αθήνα , ΤΚ 106 75, Τηλ & Fax : 2108982189
E-mail: saasse80@gmail.com  και Blog: www.saasse80.blogspot.com

                                                                                                                Αθήνα,  26  Δεκ. 2011

                                                ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

            Αγαπητέ Συμμαθητή /  Μέλος

           Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου , συγκαλείται ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) των Μελών του, στη  Λέσχη  Αξιωματικών  Ενόπλων  Δυνάμεων (ΛΑΕΔ),  άνω αίθουσα συνεδρίων,  το Σάββατο 28 Ιανουαρίου  2012  και ώρα 10:00 (αγνοείστε το,  γιατί  λόγω μη απαρτίας θα επαναληφθεί).

            Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΕΔ, το Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: