Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Επετειακή Συγκέντρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζεται ότι η επετειακή   ( 35 χρόνια από την είσοδο στη ΣΣΕ) συγκέντρωση  της τάξης 1980  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  1 Οκτ. 2011 στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα.

Με μέριμνα του συνδέσμου θα συγκροτηθεί επιτροπή που θα αναλάβει την διοργάνωση της  εκδήλωσης  ( Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση)