Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Αρχαιρεσίες Συνδέσμου 24 Σεπ 2011

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ 1980 αποφάσισε τη  σύγκληση Γενικής Συνέλευσης  και τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011  και από ώρα 10:00 έως 12:00 στην Λέσχη  Αξιωματικών  Ενόπλων  Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).     ( αγνοείστε το, γιατί λόγω μη απαρτίας θα επαναληφθεί).

Σε περίπτωση μη απαρτίας , η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011 και από ώρα 10:00 έως 12:00 στην Λέσχη  Αξιωματικών  Ενόπλων  Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο με όλα τα ονόματα των υποψηφίων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ΣΣΕ 1980 στις 13 Σεπτεμβρίου 2011.

Προ της ενάρξεως, θα δοθεί η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών και θα εισπραχθούν οι προβλεπόμενες εισφορές (40 ευρώ για κάθε νέα εγγραφή και συνδρομή έτους 2011-2012 και 20 ευρώ ως ετησία συνδρομή των ήδη εγγεγραμμένων ).

Για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει ή να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος. ( Η ήδη καταβληθείσα συνδρομή ισχύει μέχρι 18 Οκτ. 2011) .

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως ( είναι αποδεκτή η αποστολή και με e-mail ) στον προσωρινό  Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. μέχρι πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών (12 Σεπ.2011) . Επιτρέπεται η ψηφοφορία από αντιπρόσωπο,  εφόσον έχει χορηγηθεί έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής σε μέλος του συνδέσμου . Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι τρείς (3) απόντες . Επιτρέπεται επίσης η ψηφοφορία με αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail)  με ψηφοδέλτιο που θα σταλεί  με μήνυμα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του συνδέσμου saasse80@gmail.com κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών (Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011 και από ώρα 10:00 έως 12:00).


Όποιος δεν έλθει στη Γ.Σ. μπορεί να καταθέσει τη συνδρομή του στη τράπεζα EUROBANK , αριθ. Λογαρ.   0026 0003 04 0102715712  και να ψηφίσει δια αντιπροσώπου. Παρακαλούμε για τη σχετική  ενημέρωση του προσωρινού ταμία Θεμ. Γρίσπου τηλ. 6944-396551   ή  μελών του Δ.Σ.
           
           Για λοιπές λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους Μαλλή Παναγιώτη , τηλ. 210-275808 (και FAX),  κιν. 6932-758088  , e-mail  panagiotis_mallis@yahoo.gr ή  Μπαλάση Αθανάσιο , τηλ. 210- 5781243, κιν. 6932-182978,  e-mail. athbal58@hotmail.com

Καλούμε όλους τους συμμαθητές της ΣΣΕ 1980 να δηλώσουν "παρών" σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή του Συνδέσμου.

Καλούμε επίσης τους συμμαθητές που επιθυμούν να προσφέρουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια, να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Οι απόστρατοι συμμαθητές μπορούν να κάνουν το χρόνο τους πολύ πιο δημιουργικό στο πλαίσιο λειτουργίας του Συνδέσμου μας, οι δε, ακμαιότατες ακόμα, ικανότητές μας μπορούν να προσφέρουν στο Σύνδεσμο μία λαμπρή κοινωνική πορεία, καθώς και μέσα από το Σύνδεσμο να ωφεληθούμε όλοι μας και ίσως ακόμα περισσότερο τα παιδιά μας.

Όλοι έχουμε ανάγκη όλους. Κανείς μας δεν περισσεύει.


                                                                                     Η Διοικούσα Επιτροπή