Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΣΑΑ/ΣΣΕ80

ΥΠΟ  ΙΔΡΥΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΣΕ
ΤΑΞΗΣ 1980   (ΣΑΑ/ΣΣΕ80)
Ρηγίλλης 1 – ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10675                                                                            Αθήνα 21 Οκτ.2010

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Την Δευτέρα 18 Οκτ. 2010 και ώρα 12:30, επί της οδού Ρηγίλλης, αριθμ. 1
(ΛΑΕΔ) πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση και η εκλογή των μελών
 της  επταμελούς Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του υπό ίδρυση 
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΗΣ 1980  , αποτελούμενη από τους  :


  1. Πρόεδρος                                         :   Μαλλής Παναγιώτης
  2. Αντιπρόεδρος                                  :   Μπαλάσης Αθανάσιος
  3. Γενικός Γραμματέας                       :   Τσακαλώτος Γεώργιος
  4. Ταμίας                                             :   Γρίσπος Θεμιστοκλής
  5. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  :  Κυριακόπουλος Αθανάσιος
  6. Μέλος                                               :  Ροζής Βασίλειος
  7. Μέλος                                               :  Γεωργίτσης Σταύρος

οι οποίοι εξουσιοδοτήθηκαν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να  αναγνωρισθεί  ο υπό ίδρυση Σύνδεσμος.


Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συνδέσμου

Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
                     Μαλλής Παναγιώτης           Τσακαλώτος Γεώργιος