Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Τοποθετήσεις Ανώτατων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς

Οι τοποθετήσεις των αντιστρατήγων  και των λοιπών ανωτάτων αξιωματικών από τα στρατιωτικά συμβούλια είναι :

1 .  Τον Αντιστράτηγο Γκίνη Κωνσταντίνο, Διοικητή 1ης Στρατιάς και Γενικό Επιθεωρητή Στρατού.
2.  Τον Αντιστράτηγο Σοφιανίδη Γεώργιο, ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.

3.  Τον Αντιστράτηγο Κουτρουμπέλη Αθανάσιο, ως Β’ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

4.  Τον Αντιστράτηγο Μπασιακούλη Γεώργιο, ως Διοικητή Γ΄ΣΣ / NDC – GR

5.  Τον Αντιστράτηγο Τσέλιο Αθανάσιο, ως Διοικητή Δ’ ΣΣ.

6 . Τον Αντιστράτηγο Τόπη Κωνσταντίνο, ως Διοικητή Β΄ ΣΣ.
7 .  Τον Υποστράτηγο Τελλίδη Βασίλειο, ως Α’ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

8 .  Τον Υποστράτηγο Στυλιανόπουλο Αθανάσιο, ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.

9.  Τον Υποστράτηγο Σπυρόπουλο Γεώργιο, ως Διοικητή ΣΕΘΑ.