Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Πρώτη Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ)

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας του νέου Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).