Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Εκδήλωση της 12ης Μεραρχίας για τα 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς πολέμους (Video)

Με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, η 12η Μεραρχία Πεζικού διοργάνωσε τιμητική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο με ειδικούς ομιλητές που φώτισαν τους ένδοξους αγώνες εκείνης της περιόδου.  Παράλληλα για ένα δεκαήμερο ο κόσμος θα έχει την δυνατότητα να επισκεφθεί την έκθεση με φωτογραφικό και, όχι μόνο, υλικό που λειτουργεί στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. 


www.thrakinet.tv/index.php?option=com_content&view=article&id= 16860:-100-&catid=1:2010-02-22-10-33-39&Itemid=100035