Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Παράδοση - Παραλαβή Διοίκησης 98 ΑΔΤΕ

 Σήμερα, 18 Μαρτίου 2011 , στη Μυτιλήνη έγινε η τελετή παράδοσης - παραλαβής της διοίκησης της 98 ΑΔΤΕ. Παραλαβών Διοικητής ο Υπτγος Μανώλας Αναστάσιος .