Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΩΝ

Τοποθετήσεις Υποστρατήγων Τάξης 1980

Ταμουρίδης  Νικόλαος                ( Στρατηγείο  NDC-GR/Θεσσαλονίκη)
 Μανωλάς  Χρήστος                     (95 ΑΔΤΕ-Ρόδος)
Τελλίδης  Βασίλειος                      (ΓΕΕΘΑ)
 Βερίγος  Ζαχαρίας                       (Ι ΜΠΖ-Βέροια)
 Μπαρκούκης Γεώργιος             (ΙΙ Μ/Κ ΜΠΖ-Έδεσσα)
Μανώλας  Αναστάσιος                (98 ΑΔΤΕ-Λέσβος)
Δρακωνάκης  Ιωάννης               (ΑΣΔΕΝ / Υδκτής )
Φραγκούλης  Στυλιανός              (ΓΕΣ / ΔΕΔ)
                           Στυλιανόπουλος  Αθανάσιος    (ΑΣΔΥΣ)
                          Δεβετζής Νικόλαος                      (ΓΕΣ / ΔΑ'Κ)
                          Γκαγκαστάθης Δημήτριος         (ΓΕΣ / ΔΒ'Κ)
                          Δαγρές Θεοδόσιος                      (ΓΕΣ / ΔΜΧ)
                          Γκορίτσας Ελευθέριος                (ΣΠΖ -Χαλκίδα)
                          Παπαδήμας Λάμπρος                (ΓΕΣ / ΔΔΒ)
                          Φλεριανός Μιχαήλ
                          Θεοφιλάτος Αντώνιος                 (ΑΣΔΥΣ / ΔΓ'Κ)
                          Χαρωνίτης Σωτήριος                  (ΑΣΔΥΣ )
                          Χαλακατεβάκης Εμμανουήλ     (ΓΕΣ / ΔΕΛ)